Root Cause Analysis

Root Cause betreft de fundamentele oorzaken waarom een probleem optreedt of een proces niet het gewenste resultaat oplevert. Root Cause Analysis of RCA is een systematische aanpak om de root cause van een probleem te identificeren

Root cause analysis is gebaseerd op het feit dat systemen en gebeurtenissen een relatie met elkaar hebben. Een gebeurtenis leidt tot een volgende gebeurtenis, dat leidt weer tot een nieuwe gebeurtenis, enzovoorts. Door deze stappen in omgedraaide volgorde terug te volgen ontdekt u waar, waarom en wanneer het probleem is begonnen, hoe dit heeft geleid tot de situatie waarmee u wordt geconfronteerd en hoeveel geld het kost.

De root cause wordt doorgaans gevormd door meerdere van deze oorzaken (Murphy’s law). Er is slechts hoogstzelden sprake van één geïsoleerde oorzaak. Root Cause Analysis in het kort: stel vast wat er gebeurd is. Stel vast hoe het gebeurd is. Stel vast waarom het gebeurd is. Bepaal vervolgens de wijze waarop het proces of product verbeterd kan worden.

Gerrit Ekelmans

Account Manager Europa

Root cause analysis is een in de praktijk bewezen techniek van team problem-solving. Het adopteren van de root cause analysis als instrumentarium levert structurele verbetering van de bedrijfsvoering op. Het identificeren, analyseren en wegnemen van de oorzaak van een probleem leidt tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen.

Een van de meest succesvolle manieren om root cause analysis te implementeren in een organisatie, is gebruik te maken van een RCA team

Het Root Cause Analysis proces

Er worden zes stappen onderscheiden in het RCA proces:

1 Omschrijf het probleem
Wat is er waargenomen en wat zijn de specifieke symptomen.

2 Verzamel gegevens
Is er bewijs dat het probleem bestaat. Verzamel bewijsstukken en leg deze systematisch vast. Wie heeft het probleem geconstateerd? Hoelang doet het probleem zich al voor? Bepaal de impact en de frequentie van het probleem, met andere woorden kwantificeer het. Bepaal het risico van niet oplossen.

3 Bepaal mogelijke oorzaken voor het probleem
Op welke wijze en onder welke voorwaarden ontstaat het probleem. Welke additionele problemen levert dit weer op. Het gaat in deze fase om het begrijpen en niets anders; het wijzen naar medewerkers of afdelingen is niet toegestaan.

4 Bepaal de root cause
Wat zijn oorzaken dat dit probleem is ontstaan. Leg de onderlinge samenhang vast en onderbouw de geïdentificeerde oorzaken met bewijsstukken.

5 Adviseer een oplossing of maatregel
Hoe kunnen we voorkomen dat dit probleem nog eens optreedt. Hoe moet die oplossing worden geïmplementeerd. Wie moet dat uitvoeren. Wat zijn de kosten, interne en externe risico’s van de oplossingen. Benoem waar mogelijk alternatieven.

6 Rapporteer
In het eindrapport worden onderzoek, conclusies en aanbevelingen weergegeven, aangevuld met de bewijsstukken.

Wilt u ook duurzame en toekomstbestendige oplossingen?

Onze sterk analytische root cause moderator helpt u graag hierbij

Wij werken momenteel voor:

GermanEnglish